Výstavy

Výstavy by měly být pohodové a zábavné. Velkým bonusem je získání nějakého toho ocenění. Níže je možné vidět videa z výstav, které jsme navštívili, včetně výsledků zúčastněných psů. Video zachytí mnohem více než fotografie a utvoří pěknou představu o tom, jak vše na výstavě probíhá.


Rok 2019

MVP České Budějovice 13.10.2019

Na výstavě v Českých Budějovicích posuzoval pan Otakar Vondrouš.  Jsem na Beruschii, moji krásnou velikou holku opravdu hrdá, byla naprosto fantastická. Gratuluji všem!

PSI:
mezitřída: Zarron Mastibe - Excellent 1, CAC, res.CACIB
šampionů: Biar Marques de Tramasterra - Excellent 1, CAC, CACIB, BOB

FENY:
mezitřída: Hortensia Tornádo Erben- Excellent 1, CAC, CACIB, BOS
otevřená: Beruschee de Kamastino - Excellent 1, CAC, res.CACIB
veteránů: Emily Tornádo Erben - Excellent 1, BOV

Video se všemi mastiny k dispozici na youtube.

Fotogalerii všech mastinů můžete vidět zde: https://dekamastino.rajce.idnes.cz/MVP_Ceske_Budejovice_13.10.2019_-_spanelsky_mastin%2C_Vondrous_O./


MVP Konopiska 20.7.2019

Mezinárodní výstava psů Konopiska v Polsku, posuzoval pan Řehánek Petr

PSI
třída mladých
HUANUCO Tornado Erben - absence
QUISQUE De Mastines De Picu Xiana - absence
třída šampionů
BIAR MARQUES De Tramasterra - Exc.1,CWC, CACIB, BOB
SERRANO Lu Dareva - Exc.2, Res.CACIB

FENY
mezitřída:
BIANCA de Kamastino - Exc.1, CWC, Res.CACIB
CATALINA Arimastiff - Exc.2
třída otevřená:  CINDI Arimastiff - Exc.1, CWC, CACIB, BOS

Fotogalerii všech španělských mastinů z této výstavy naleznete na externím odkaze: zde

Za nětkeré fotografie děkuji paní Justyně Engiel. Zároveň všem gratulujeme.


NVP Mladá Boleslav 14.7.2019

Španělské mastiny na této výstavě posuzoval pan Karel Hořák, výsledky:

PSI
třída mladých: Zarron Mastibe - Výborný 1, CAJC, BOJ
mezitřída: Almonte Junior Almonte Fee - V1, CAC, NV, BOS 
veteránů: Dave Tornádo Erben: Výborný 1, BOV

FENY
mezitřída: Amma Ariel Almonte Fee - Výborná 1, CAC
otevřená: Beruschee de Kamastino - V1, CAC, NV, BOB
vítězů: Gray Priehrada - Výborná 1, CAC

Fotogalerii všech španělských mastinů můžete nalézt na externím odkaze zde.


EVP RAKOUSKO - Wels, 16.6.2019

Španělské mastiny na Evropské výstavě pořádané v Rakousku posuzoval pan Rafael Malo Alcrudo, výsledky jsou dostupné i na videu, za které děkuji autorce. Zúčastněných bylo 16 mastinů, oceněni známkou Výborná byli jen tři z nich.

Také je možné nahlédnout do externí fotogalerie, kde jsou fotografie zúčastněných jedinců včetně výsledků jejich hodnocení.

Galerie dostupná zde


MVP Litoměřice 19.5.2019

Španělské mastiny posuzovala paní Jadwiga Niciewicz, výsledky:

PSI

třída mladých: Zarron Mastibe Výborný1, CAJC

FENY

třída mladých: Hortensia Tornádo Erben Výborný1, CAJC, BOJ

mezitřída: Eimee Tornádo Erben Výborný1, CAC, CACIB, BOB

třída otevřená: Beruschee de Kamastino Výborný1, CAC, RCACIB

třída šampionů: GRAY Priehrada Výborný1, CAC


Klubová výstava KMDPP 11.5.2019

Španělské mastiny posuzoval Dragan Babic

PSI

třída mladých:

Zarko Mastibe Výborný 2

Zarron Mastibe Výborný 3

Ziggo Mastibe - Výborný 1, CAJC, KVM, BOJ, BOB


FENY

třída mladých: Ziggi Mastibe Výborný 1, CAJC, KVM BOS

mezitřída: Beruschee de Kamastino Výborný 1, CAC

třída otevřená: Athéna Leon del Mastsabe  Výborný 1, CAC

třída vítězů: Bianca de Kamastino Výborný 1, CAC, KV


MVP Praha 21.4.2019

Španělské mastiny posuzovala paní Gabriela Ridarčíková

PSI

třída mladých: Zarron Mastibe - Výborný 1

třída otevřená: Fanda Tornádo Erben - Velmi dobrý

třída šamp.: Gitano de la Calella de Otur - V1, CAC, CACIB, BOS

FENY

třída mladých: Ziggi Mastibe - Výborná 1, CAJC, BOJ

mezitřída: Gorgeous Girl Tornádo Erben - V1, CAC, CACIB, BOB

otevřená: Beruschee de Kamastino - Výborná 1, CAC, res.CACIB


NVP Ostrava 7.4.2019

Španělské mastiny posuzovala Ing. Mayerová Eva, přihlášeno 9psů ze 4českých chovatelských stanic.

VÝSLEDKY:

Psi

třída mladých: Zarko Mastibe - Výborný 2

třída mladých: Ziggo Mastibe - Výborný 1, CAJC, BOS

třída otevřená Amyklás Leon del Mastsabe - VD

Feny

třída mladých: Galaxia Tornádo Erben - Výborná 2

třída mladých: Ziggi Mastibe - Výborná 1, CAJC, BOJ, BOB

mezitřída: Eimee Tornádo Erben - Výborná 1, CAC, NV

třída otevřená: Athéna Leon del Mastsabe - Výborná 2

třída otevřená: Gorgeous Girl Tornádo Erben - Výborná 1, CAC

třída vítězů: Bianca de Kamastino - Výborná 1, CAC


Ve fotogalerii můžete vidět všechny mastiny, kteří se této výstavy účastnili. Naleznete na externím odkaze kliknutím sem.